SugarCRM – Nejpopulárnější open source CRM

SugarCRM je nejpopulárnější komerční open source CRM (Customer Relationship Management). Díky SugarCRM získají obchodníci jedinečný přehled o svých zákaznících, marketéři lépe vyhodnotí a posílí kampaně a management uvidí přesné reporty. Pro IT oddělení představuje podpora od společnosti Information Systems Factory Group s.r.o. konec starostí s podnikovým CRM, nabízíme kompletní správu systému bez jakékoliv závislosti na podnikové IT.

Všestranný pohled na zákazníka

SugarCRM zachycuje všechny potřebné údaje o zákazníkovi a každý jeho kontakt s Vaší společností. Tyto údaje jsou snadno sdílené napříč firmou tak, aby každý měl právě ta data, která potřebuje. Tento jedinečný pohled na zákazníka umožňuje Vašim zaměstnancům plnit jeho specifické potřeby při zachování osobních Vazeb – zákazník se nestává jen řádkem v tabulce. SugarCRM podporuje prodejní proces od první marketingové kampaně přes obchodní kolečko až k zákaznické podpoře. Obchodní zástupci mohou přistupovat k aplikaci přímo z terénu přes chytré telefony nebo tablety a mají tak neustále přístup k důležitým datům.

Řízení obchodních případů v SugarCRM
Řízení obchodních případů v SugarCRM
Společnost a navázaná data v SugarCRM
Společnost a navázaná data v SugarCRM

Rušení bariér

Se SugarCRM můžete lépe sladit marketing, obchod, podporu a výkonný management. Marketing má pod kontrolou kampaně přes kanály SugarCRM a předává zajímavé příležitosti obchodnímu oddělení jedním kliknutím. Zákaznická podpora vidí všechny relevantní informace o firmě, historii vzájemné spolupráce a údaje o člověku, který ji právě kontaktuje. To zajistí lepší odpověď na jeho požadavky. Managementu dodává SugarCRM informace o návratnosti investic do kampaní, aktuálních obchodních odhadech a průběhu jednotlivých obchodních koleček. Nezáleží na tom, jak velká společnost jste, aplikace SugarCRM Vám umožní zrušit bariéry mezi Vámi a zákazníky i bariéry, které jsou či hrozí napříč Vaší firmou.

Snadné použití

SugarCRM je tvořen pro koncové uživatele. Tedy i přes komplexnost celého řešení a jeho široký záběr je kladen velký důraz na snadnou použitelnost. Start se systémem je rychlý a pro uživatele velmi snadný. Grafické dashboardy a reporty zlepšují porozumění klíčovým datům a výsledkům společnosti či oddělení. Tyto vlastnosti zajišťují větší výkonnost, vyhodnocování a proces porozumění Vašim zákazníkům.

CRM jako služba nebo systém přímo u Vás

Přejete si mít systém upraven Vašim specifickým potřebám, nasazen do Vašeho prostředí, které dobře vyhovuje Vašim bezpečnostním standardům či integračním požadavkům nebo jej raději chcete bez dalších starostí využívat jako službu? Společnost Information Systems Factory Group s.r.o. nabízí několik variant jak si SugarCRM pořídit. Je pouze na Vás, kterou si vyberete.

[box type=“info“ size=“large“]Chcete SugarCRM i ve Vaší firmě? Napište nám na obchod@isfgroup.cz nebo zavolejte na +420 237 837 717.[/box]

Společnosti a kontakty v SugarCRM

Správa společností v SugarCRM umožňuje jednotný pohled na společnosti přes produkty, umístění, stavy apod. Na jedné stránce vidí uživatelé nejen informace o samotném zákazníkovi, ale mohou vidět i návaznosti na příležitosti, obchodní případy, produkty, komunikaci, kontakty, nabídky, smlouvy, dokumenty, apod. a to včetně základních informací. Správa společností umožňuje organizacím vytvářet mnohem užší a efektivnější vztahy se zákazníky, díky možnosti porozumění jeho stavu a potřebám.

Přínosy

 • Pochopení stavu a potřeb zákazníka
 • Zlepšení možností prodeje na všechny strany hodnotového řetězce
 • Zajištění jednotné interakce se zákazníkem
 • Sdílení informací o zákazníkovi napříč oddělením marketingu, obchodu i podpory
Společnost a navázaná data v SugarCRM
Společnost a navázaná data v SugarCRM

Správa kontaktů v SugarCRM zajišťuje jednotné umístění a správu kontaktů. Kontakty je možné navázat na jakékoliv další záznamy – společnosti, obchody, schůzky, apod. Vynikající funkcionalita importu a technologie na odstraňování duplicit zajišťuje jednotné a konzistentní záznamy v SugarCRM.

Importování kontaktů

 • Import kontaktů z řady zdrojů pomocí několika kliknutí myši
 • Importy přímo z MS Outlook, Excel, Salesforce, CSV
 • Možnost vlastního mapování polí při importu

Odstranění duplicit

 • Automatické zajištění kvality dat pomocí kontroly duplicit, která při importu kontroluje nové záznamy
 • Upozornění na duplicitu při zakládání nové společnosti dle IČO

Slučování záznamů

 • Slučování podobných záznamů je dostupné pomocí několika kliknutí myši
 • Při sloučení záznamů je zajištěno sjednocení navázaných dat

[box type=“info“ size=“large“]Chcete SugarCRM i ve Vaší firmě? Napište nám na obchod@isfgroup.cz nebo zavolejte na +420 237 837 717.[/box]

Email marketing v SugarCRM

Email marketing v SugarCRM poskytuje marketingovým zaměstnancům možnost snadno a rychle identifikovat správné cílové skupiny pro jednotlivé kampaně, připravit nabídky odpovídající firemním standardům a sledovat feedback na jednotlivé probíhající kampaně.

Přínosy

 • Zajišťuje, aby kampaně odpovídaly firemním standardům (brandu).
 • Zajišťuje koordinaci kampaní napříč obchodními kanály.
 • Monitorování kampaní pro potvrzení, že byly správně doručeny příjemcům.
 • Sledování a přiřazování obchodních příležitostí vzešlých z potenciálních obchodů identifikovaných kampaní.
 • Řízení seznamů zákazníků, kteří nechtějí být obtěžováni emaily.
Ukázka načtení dat z ARES
Přehled návratnosti investice na kampaň

[box type=“info“ size=“large“]Chcete SugarCRM i ve Vaší firmě? Napište nám na obchod@isfgroup.cz nebo zavolejte na +420 237 837 717.[/box]

Plánování v SugarCRM

Plánování v SugarCRM umožňuje obchodníkům a manažerům jednoduše připravovat odhady založené na skutečných datech získaných z obchodů v SugarCRM. Manažeři mohou vytvářet, přidělovat a editovat nabídky v rámci týmu, revidovat a skládat odhady skrze celý svůj tým a porovnávat odhady oproti plánům. Obchodníci mohou využít nástroje pro usnadnění odhadů na základě stavu obchodu a pravděpodobnosti jeho dokončení, plánování výnosu na základě nejlepší / očekávané / nejhorší varianty. Mohou využít i pracovních sešitů pro přesné odhady a sledování plnění svého plánu přímo na své domácí stránce.
Plánování obchodních případů na dané čtvrtletí
Plánování obchodních případů na dané čtvrtletí

[box type=“info“ size=“large“]Chcete SugarCRM i ve Vaší firmě? Napište nám na obchod@isfgroup.cz nebo zavolejte na +420 237 837 717.[/box]

Outlook a Thunderbird se SugarCRM

Důležité emaily ze svého Outlooku nebo Thunderbirdu můžete snadno archivovat do SugarCRM. Při archivaci lze vybrat konkrétní zakázku, které se daný email týká. Díky tomu je komunikace s Vašimi zákazníky rychle dohledatelná a dle úrovně oprávnění sdílená napříč firmou.

Přínosy

 • Snadná archivace důležité komunikace
 • Rychlá dohledatelnost a zastupitelnost
 • Sdílení informací napříč firmou

Mobilní SugarCRM

[box type=“info“ size=“large“]Chcete SugarCRM i ve Vaší firmě? Napište nám na obchod@isfgroup.cz nebo zavolejte na +420 237 837 717.[/box]

Řízení obchodních případů v SugarCRM

Řízení obchodních případů umožňuje Vašemu týmu uzavírat více obchodů mnohem rychleji díky sdílení ucelených obchodních informací, sledování vývoje a zaznamenávání interakcí mezi zaměstnanci a zákazníkem. SugarCRM lze snadno nastavit tak, aby odpovídal Vašemu konkrétnímu obchodnímu procesu. Stejně tak umožňuje implementovat vlastní metodiku prodeje, specifické údaje o zákaznících a postupy práce se zákazníky.

Sledování vývoje obchodů poskytuje obchodním manažerům dostatečný vhled do situace, aby se mohli včas přizpůsobit měnícím se podmínkám. Na jedné obrazovce mohou manažeři sledovat plánované obchody, zobrazit obchody dle stavu uzavření, počet provedených telefonátů od jednotlivých zástupců, nebo uzavřené a očekávané zisky na čtvrtletí. Manažeři a obchodníci mohou zároveň využívat silné zázemí nástrojů pro reportování a vykreslování grafů ve spojení s personalizací svých dashboardů, které zobrazují vždy aktuální data.

Přínosy

 • Sdílení informací o obchodech napříč jednotlivci i týmy
 • Zvýšení obchodní produktivity pomocí standardizace obchodních procesů
 • Zajištění efektivního zacházení s obchodním případem pomocí spolupráce a definovaných workflow
 • Přizpůsobení obchodní metodiky na potřeby obchodu
 • Konsolidovaná data pro management společnosti
 • Nastavitelné reporty a grafy pro sledávní klíčových parametrů
 • Možnost využít detailní rozpady grafů pro hlubší pochopení souvislostí
Řízení obchodních případů v SugarCRM
Řízení obchodních případů v SugarCRM

[box type=“info“ size=“large“]Chcete SugarCRM i ve Vaší firmě? Napište nám na obchod@isfgroup.cz nebo zavolejte na +420 237 837 717.[/box]

Analýza zákazníků v SugarCRM

Analýza zákazníků pomocí vizualizace dat z reportingu umožňuje lépe pochopit, kdo jsou skutečně Vaši zákazníci. Ať již použijete nástěnku nebo reporty, je jednoduché si zobrazit rozdělení zákazníků podle odvětví, umístění, velikosti, dodaných produktů, zisků a jiných důležitých parametrů. Při získání lepšího pochopení zákazníků, mohou společnosti mnohem efektivněji řídit stávající vztahy a rychle budovat nové.

Přínosy SugarCRM

 • Chápání struktury zákazníků a jejich vývoj v čase.
 • Rozdělení zákazníků podle zisků, odvětví a jiných parametrů.
 • Zobrazení smysluplných reportů na základě konkrétních dat.

[nggallery id=4]

[box type=“info“ size=“large“]Chcete SugarCRM i ve Vaší firmě? Napište nám na obchod@isfgroup.cz nebo zavolejte na +420 237 837 717.[/box]

Reporty na nástěnce v SugarCRM

Nástěnka poskytuje obchodníkům a manažerům aktuální informace o leadech, obchodních příležitostech a zákaznících. Díky specifickému nastavení pro každého uživatele, umožňuje dodat přesně takové informace, které potřebuje k zvládání své práce. Automaticky dokáže konsolidovat data napříč týmy a poskytuje tak vedení společnosti potřebná data ke správnému zacílení výkonu.

Přínosy

 • Dodává specifické informace dle jednotlivých uživatelů.
 • Poskytuje informace o obchodech, vývoji, sleduje plánované úkoly.
 • Zpracovává informace napříč obchodními týmy pro vedení společnosti.
 • Umožňuje nastavit grafy a reporty dle požadovaných metrik.
 • Rozpadá grafy pro detailní pohled na zákazníky a výkonnost obchodníků.
Úvodní obrazovka SugarCRM
Úvodní obrazovka SugarCRM

[box type=“info“ size=“large“]Chcete SugarCRM i ve Vaší firmě? Napište nám na obchod@isfgroup.cz nebo zavolejte na +420 237 837 717.[/box]

Naše moduly

 • lokalizace a jazyk
 • call centrum a call script
 • modul ares pro automatické vyčítání dat o společnosti
 • integrace s LEADY.cz
 • integrace s učetními systémy (Abra, Pohoda, Ascalon, Cígler soft.)
 • integrace s portály (JOOMLA, Drupal, WordPress)
 • integrace na mail servery (IceWarp, Exchange, Zimbra)
 • automatické vyčítání a řazení emailů
 • napojení na aplikace google (kalendář, úkoly, emaily, analytics)
 • integrace gooogle maps
 • reporty pro verzi CE
 • propojení s platební bránou
 • migrace dat